اخبار برگزیده

....

امروز اومدم تا یکم دلموسبک کنم اره یکم چون میدونم خودت از دلم خبرداری ولی نوشتن یه چیز دیگه است  انقدر تو خودم فکر کردم مثل دیوانه ها شدم دلم میخواد برم یه جای خلوت تو یه بیابون برهوت فقط دادبزنم اره درست شنیدی داد دلم یه جای بدون ادم هارو میخواد خسته شدم از دست یه سری ادم که فقط میخوان ملعبه دستت کنن وبدون هدف بدون برنامه تا بهشون یه نفررو نشان میدن ذوق میکنن بعدازت کلی انتظار بیجا  

اهای خداجون میبینی ،میبینی چه روزهایی رو داریم میبینیم همه جورش رو ما خانما باید تحمل کنیم اشکال نداره میدونم داری بهم صبرداشتن رو یاد میدی میدونم که خیلی چیزهارو باید یاد بگیرم ولی اینم در نظر بگیر همه اینا یه جایی سرمیزنه بیرون من انقدر تو خودم جمع کردم این حرف هارو مثل اتشفشان شدم درونم داره می سوزه ولی میگم عیبی نداره حتما خالقم اینطور برام مقدر کرده ولی از بیرون هرمنو میبینه اینطور فکر نمیکنه هربهم یه تیکه ای میاد اونوقته که دیگه میسوزم وحالم بد میشه من از امتحان شما نمی ترسم از نا ملایمتی های ادم هایی که درک نمی کنن میترسم ودرد میکشم داشتم به این فکر میکردم خیلی وقته کارت اهدا عضو گرفتم گفتم بهت بگم من دوست دارم که اعضا بدنم رو اهدا کنم ولی وقتی به قلبم فکرمیکنم قلبی که اینقدر تو خودش شکسته بدرد هیچ بنده ای نمی خوره ولی بازهم ازت ممنونم که انقدر دوستتم داری که نمیذاری اتفاق بدتری برام بیافته و سریع جواب کمک هایی رو که ازت میخوام میدی دوستت دارم وبهت ایمان دارم که تکیه گاه خوبی برام هستی تنهام نگذار ای مهربان ترین مهربانان.


....

....

....

 


منبع این نوشته : منبع
آخرین جستجو شده ها